Hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2020

10:21' 3/2/2020

Ngày 14/01/2020 Ban Pháp chế HĐND đã ban hành chương trình số 47/CTr - HĐND về hoạt động giám sát của Ban trong năm 2020. Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh xác định: Trong năm 2020, Ban sẽ chủ trì, tham mưu cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc “Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ khi có Luật Đất đai năm 2013”; tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tái giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân sau khi cơ quan chức năng đã ban hành kết quả giải quyết hoặc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh. Theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban.

Tại kỳ họp thứ 10 và 11 HĐND tỉnh khóa X, Ban Pháp chế sẽ chủ trì, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét nội dung trả lời chất vấn.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xem xét bổ sung và xây dựng kế hoạch giám sát về các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trên lĩnh vực pháp chế ở địa phương và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

 

 

BAN PHÁP CHẾ