Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát các tuyến đường nhựa tự phát trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Nghiệp

8:17' 19/3/2020

Theo Thông báo lịch khảo sát số 141/HĐND-PC ngày 05/3/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sáng ngày 10/3/2020, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế các tuyến đường nhựa tự phát trên đất nông nghiệp tại thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp.

 

    

(Các tuyến đường nhựa tự phát đã được tháo dỡ)

 

Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND tỉnh, Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết và UBND xã Thiện Nghiệp.

 

(Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế

tại thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp)

 

Theo Báo cáo số 973/UBND-QHĐT ngày 14/02/2020 của UBND thành phố Phan Thiết và qua khảo sát thực tế, có 03 trường hợp vi phạm đã tự giác tháo dỡ hoàn toàn tuyến đường nhựa. Riêng trường hợp của bà Trần Thị Ngọc Huệ (TP.HCM) khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6798/QĐ-XPVPHC ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Phan Thiết. Hiện nay, vụ việc đang chờ kết quả giải quyết của TAND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả Thường trực HĐND tỉnh biết, chỉ đạo./.

K.T