Giám sát việc việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Hàm Tân

14:19' 27/5/2022

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sáng ngày 26/5/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện Hàm Tân từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

 

 

Đồng chí Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu

 

Theo báo cáo của UBND huyện, công tác PCTN luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác này được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch công tác PCTN hàng năm và các văn bản triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác thanh tra, phát hiện vi phạm các quy định về PCTN được tăng cường, việc xử lý vi phạm được thực hiện khá nghiêm tú; cụ thể: Trong kỳ giám sát, huyện đã triển khai 16 cuộc thanh tra; qua thanh tra, đã thu hồi nộp ngân sách huyện 184.336.272 đồng, giảm trừ quyết toán 24.181.789 đồng; xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 01 công chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể và 26 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với 01 trường hợp vi phạm pháp luật về hình sự. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện không xảy ra các vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng.

Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế như: Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN ở cấp cơ sở còn hạn chế, UBND huyện chưa thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế và lúng túng như: Việc xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn của các đơn vị trên địa bàn huyện chưa có ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân trong tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng năm 2017, 2018 còn chậm; kết quả chuyển đổi vị trí công tác đạt thấp so với kế hoạch; chưa thực sự quan tâm đến công tác tự kiểm tra nội bộ, các vụ việc chủ yếu được phát hiện qua công tác thanh tra; kết quả cải cách hành chính xếp thứ 08/10 huyện, thị xã, thành phố; chậm rà soát, ban hành quy tắc ứng xử theo Kế hoạch số 2499/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh.

 Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ngoài các giải pháp đã được UBND huyện đề ra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hoa đề nghị UBND huyện tập trung khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát đã nêu, trước mắt khẩn trương chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân trong tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng năm 2017, 2018; chỉ đạo cơ quan chuyên môn có ý kiến đối với quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn do các cơ quan, đơn vị gửi thẩm định; rà soát, bàn hành quy tắc ứng xử theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ và việc triển khai thực hiện trong công tác này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH