TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VI PHÚ QUÝ

15:23' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN HUYỆN PHÚ QUÝ
1. Ông HUỲNH VĂN HƯNG
Sinh ngày  : 10/07/1967
Quê quán  : xã TamThanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Cơ khí
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh